Header file

Trang chủ | Khoa SDDH | Thư điện tử | Quản trị | Liên hệ

TUYỂN SINH
CAO HỌC
NGHIÊN CỨU SINH

Các văn bản hướng dẫn
và biểu mẫu

Kế hoạch học tập

Bảng điểm

Danh mục đề tài luận án

Thông báo

Điểm mới của luận án

Danh sách NCS tốt nghiệp
và cấp bằng tiến sĩ

TÌM KIẾM

 Visitors: 20,686,111

  Nghiên cứu sinh

Thông tin về những điểm mới của luận án - NCS Nguyễn Anh Tuấn - 10/9/2015

   Xem chi tiết

Thông tin về những điểm mới của luận án - NCS Lương Thanh Hải - 10/9/2015

   Xem chi tiết

Thông tin về những điểm mới của luận án - NCS Phùng Việt Hà - 30/7/2015

   Xem chi tiết

Thông tin về những điểm mới của luận án - NCS Phạm Xuân Tiến - 13/7/2015

   Xem chi tiết

Thông tin về những điểm mới của Luận án - Nguyễn Thanh Huyền - 9/6/2015

   Xem chi tiết

Thông tin tóm tắt về những điểm mới của luận án - NCS Trần Việt Thảo - 18/5/2015

   Xem chi tiết

Thông tin tóm tắt về những điểm mới của luận án - NCS Phạm Tuấn Anh - 18/5/2015

   Xem chi tiết

Thông tin tóm tắt về những điểm mới của luận án - NCS Phạm Minh Đạt - 22/1/2015

   Xem chi tiết

DANH SÁCH TÊN HỌC PHẦN TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ, BỘ PHÂN KIẾN THỨC 3 CỦA NCS KHÓA 27A - 21/1/2015

   Xem chi tiết

Đơn xin điều chỉnh tên đề tài luận án - 20/1/2015

   Xem chi tiết

Thông tin tóm tắt về những điểm mới của luận án - NCS Nguyễn Trần Hưng - 15/1/2015

   Xem chi tiết

Thông tin tóm tắt về những điểm mới của luận án - NCS Đinh Văn Tuyên - 14/1/2015

   Xem chi tiết

Đơn xin bảo vệ chuyên đề tiến sĩ - 14/1/2015

   Xem chi tiết

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ - 29/12/2014

   Xem chi tiết

DANH SÁCH MÃ CỦA NGHIÊN CỨU SINH TRÚNG TUYỂN TỪ THÁNG 10/2014 TRỞ VỀ TRƯỚC - 10/12/2014

   Xem chi tiết

Thông tin tóm tắt về những điểm mới của luận án - NCS Nguyễn Thị Hồng Lam - 1/12/2014

   Xem chi tiết

THỜI KHÓA BIỂU HỌC CÁC HỌC PHẦN TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ CỦA NCS KHÓA 27, TRÚNG TUYỂN NĂM 2014 - 14/11/2014

   Xem chi tiết

DANH SÁCH NCS KHÓA 27A VÀ 27B HỌC BỔ SUNG CÁC HỌC PHẦN - 6/11/2014

   Xem chi tiết

DANH SÁCH NCS KHÓA 27A VÀ 27B HỌC CÁC HỌC PHẦN TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ - 6/11/2014

   Xem chi tiết

THỜI KHÓA BIỂU HỌC CÁC HỌC PHẦN BỔ SUNG CỦA NCS KHÓA 27, TRÚNG TUYỂN NĂM 2014 - 6/11/2014

   Xem chi tiết

Thông tin tóm tắt về những điểm mới của luận án - NCS Nguyễn Thị Thu Hiền - 19/10/2014

   Xem chi tiết

Thông tin tóm tắt về những điểm mới của luận án - NCS Nguyễn Thị Thanh Phương - 9/9/2014

   Xem chi tiết

THÔNG BÁO THU HỌC PHÍ SĐH QUA TÀI KHOẢN - 8/9/2014

   Xem chi tiết

DANH SÁCH ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ VỚI NGƯỜI HƯỚNG DẪN NCS KHÓA 27A - 21/4/2014

   Xem chi tiết

Thông tin tóm tắt về những điểm mới của luận án - NCS Chu Dinh Dong - 17/3/2014

   Xem chi tiết

Thông tin tóm tắt về những điểm mới của luận án - NCS Nguyễn Bích Thủy - 15/1/2014

   Xem chi tiết

Thông tin tóm tắt về những điểm mới của luận án - NCS Phạm Thị Mai Yến - 19/12/2013

   Xem chi tiết

Thông tin tóm tắt về những điểm mới của luận án - NCS Hoàng Thị Việt Hà - 2/12/2013

   Xem chi tiết

Thông tin tóm tắt về những điểm mới của luận án - NCS Chử Bá Quyết - 31/5/2013

   Xem chi tiết

Thông tin tóm tắt về những điểm mới của luận án - NCS Trần Hoài Nam - 14/3/2013

   Xem chi tiết

Thông tin tóm tắt về những điểm mới của luận án - NCS Nguyễn Thu Quỳnh - 14/3/2013

   Xem chi tiết

Thông tin tóm tắt về những điểm mới của luận án - NCS Nguyễn Thị Liên - 30/1/2013

   Xem chi tiết

Thông tin tóm tắt về những điểm mới của luận án - NCS Lê Việt Nga - 29/1/2013

   Xem chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỐI VỚI NGHIÊN CỨU SINH VA HỌC VIÊN CAO HỌC - 29/1/2013

   Xem chi tiết

Thông tin tóm tắt về những điểm mới của luận án - NCS Phùng Thị Thủy - 27/11/2012

   Xem chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌP CÁC NCS TRÚNG TUYỂN TỪ THÁNG 3 NĂM 2011 TRỞ VỀ TRƯỚC - 23/10/2012

   Xem chi tiết

Thông tin tóm tắt về những điểm mới của luận án - NCS Trần Thị Hoàng Hà - 26/9/2012

   Xem chi tiết

Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo - 14/9/2012

   Xem chi tiết

Hướng dẫn hình thức, kết cấu luận án tiến sĩ - 14/9/2012

   Xem chi tiết

Đơn đề nghị đánh giá tiểu luận tổng quan - 14/9/2012

   Xem chi tiết

Hướng dẫn quy trình, hồ sơ của Nghiên cứu sinh - 14/9/2012

   Xem chi tiết

Thông tin tóm tắt về những điểm mới của luận án - NCS Trần Kiều Trang - 31/8/2012

   Xem chi tiết

Lý lịch khoa học - 31/8/2012

   Xem chi tiết

Thông tin tóm tắt về những điểm mới của luận án - NCS Hoàng Văn Giang - 6/8/2012

   Xem chi tiết

Thông tin tóm tắt về những điểm mới của luận án - NCS Trần Thị Hòa - 6/8/2012

   Xem chi tiết

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012-2013 CỦA CÁC NCS TRÚNG TUYỂN THÁNG 9.2011 VÀ 3.2012 - CHUYÊN NGÀNH THƯƠNG MẠI - 30/7/2012

   Xem chi tiết

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012-2013 CỦA CÁC NCS TRÚNG TUYỂN THÁNG 9.2011 VÀ 3.2012 - CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ - 30/7/2012

   Xem chi tiết

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012-2013 CỦA CÁC NCS TRÚNG TUYỂN THÁNG 9.2011 VÀ 3.2012 - CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN - 30/7/2012

   Xem chi tiết

Thông tin tóm tắt về những điểm mới của luận án - NCS Trần Thị Bích Hằng - 22/6/2012

   Xem chi tiết

Thông tin tóm tắt về những điểm mới của luận án - NCS Mai Thanh Lan - 17/5/2012

   Xem chi tiết