Header file

Trang chủ | Khoa SDDH | Thư điện tử | Quản trị | Liên hệ

TUYỂN SINH

Thông báo tuyển sinh

Hướng dẫn ôn tập

Học bổ sung kiến thức đầu vào

Mở lớp và thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh tương đương cấp độ B1, B2 của khung châu Âu

Danh sách  thí sinh dự thi, lịch thi, kết quả thi tuyển và xét tuyển

CAO HỌC
NGHIÊN CỨU SINH

TÌM KIẾM

 Visitors: 20,690,598

  Tuyển sinh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC THÁNG 12, NĂM 2015 TẠI THÁI NGUYÊN - 17/9/2015

   Xem chi tiết

LỊCH XÉT TUYỂN NCS ĐỢT 2, THÁNG 9 NĂM 2015 - 16/9/2015

   Xem chi tiết

THÔNG BÁO LỊCH TẬP TRUNG VÀ LỊCH THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC THÁNG 9, NĂM 2015 - 15/9/2015

   Xem chi tiết

DANH SÁCH PHÒNG THI CỦA CÁC THÍ SINH DỰ TUYỂN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ THÁNG 9 NĂM 2015 - CN: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG - 4/9/2015

   Xem chi tiết

DANH SÁCH PHÒNG THI CỦA CÁC THÍ SINH DỰ TUYỂN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ THÁNG 9 NĂM 2015 - CN: QUẢN LÝ KINH TẾ - 4/9/2015

   Xem chi tiết

DANH SÁCH PHÒNG THI CỦA CÁC THÍ SINH DỰ TUYỂN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ THÁNG 9 NĂM 2015 - CN: QUẢN TRỊ KINH DOANH - 4/9/2015

   Xem chi tiết

DANH SÁCH PHÒNG THI CỦA CÁC THÍ SINH DỰ TUYỂN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ THÁNG 9 NĂM 2015 - CN: KINH DOANH THƯƠNG MẠI - 4/9/2015

   Xem chi tiết

DANH SÁCH PHÒNG THI CỦA CÁC THÍ SINH DỰ TUYỂN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ THÁNG 9 NĂM 2015 - CN: KẾ TOÁN - 4/9/2015

   Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN SINH SĐH THÁNG 9 NĂM 2015 - 28/5/2015

   Xem chi tiết

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN NCS ĐỢT THÁNG 4 NĂM 2015 - 19/5/2015

   Xem chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬP HỌC CHO CÁC THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CAO HỌC VÀ NGHIÊN CỨU SINH - 19/5/2015

   Xem chi tiết

THÔNG BÁO PHÚC TRA BÀI THI TUYỂN SINH ĐỢT THÁNG 4 NĂM 2015 - 19/5/2015

   Xem chi tiết

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN CAO HỌC ĐỢT THÁNG 4 NĂM 2015 - 18/5/2015

   Xem chi tiết

DS thí sinh dự thi cao học tháng 4 năm 2015 - Chuyên ngành: Kế toán - 1/4/2015

   Xem chi tiết

DS thí sinh dự thi cao học tháng 4 năm 2015 - Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh - 1/4/2015

   Xem chi tiết

LỊCH XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH THÁNG 4 NĂM 2015 - 30/3/2015

   Xem chi tiết

THÔNG BÁO VỀ LỊCH THI CAO HỌC VÀ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH THÁNG 4 NĂM 2015 - 17/3/2015

   Xem chi tiết

DS thí sinh dự thi cao học tháng 4 năm 2015 - Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng - 17/3/2015

   Xem chi tiết

DS thí sinh dự thi cao học tháng 4 năm 2015 - Chuyên ngành: Quản lý kinh tế - 17/3/2015

   Xem chi tiết

DS thí sinh dự thi cao học tháng 4 năm 2015 - Chuyên ngành: Kế toán - 17/3/2015

   Xem chi tiết

DS thí sinh dự thi cao học tháng 4 năm 2015 - Chuyên ngành: Kinh doanh thương mai - 17/3/2015

   Xem chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÚC TRA BÀI THI TUYỂN SINH CAO HỌC THÁNG 01 NĂM 2015 - 6/3/2015

   Xem chi tiết

KẾT QUẢ THI TRUYỂN SINH CAO HỌC THÁNG 1 NĂM 2015 - 6/3/2015

   Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN SINH SĐH THÁNG 4 NĂM 2015 - 19/1/2015

   Xem chi tiết

THÔNG BÁO VỀ LỊCH PHÁT HÀNH HỒ SƠ VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ TS SĐH THÁNG 4 NĂM 2015 - 13/1/2015

   Xem chi tiết

DANH SÁCH DỰ THI TUYỂN SINH CAO HỌC THÁNG 1 NĂM 2015-CN: TCNH - 9/1/2015

   Xem chi tiết

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH ĐỢT 2 NĂM 2014 - 23/10/2014

   Xem chi tiết

THÔNG BÁO NHẬP HỌC ĐỢT 2, THÁNG 9 NĂM 2014 - 16/10/2014

   Xem chi tiết

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN CAO HỌC ĐỢT 2, THÁNG 9 NĂM 2014 - 16/10/2014

   Xem chi tiết

THÔNG BÁO PHÚC TRA BÀI THI TUYỂN SINH ĐỢT 2, THÁNG 9 NĂM 2014 - 16/10/2014

   Xem chi tiết

LỊCH XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH ĐỢT 2, THÁNG 9 NĂM 2014 - 24/9/2014

   Xem chi tiết

LỊCH TẬP TRUNG, THI TUYỂN SINH CAO HỌC VÀ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH ĐỢT 2, THÁNG 9 NĂM 2014 - 17/9/2014

   Xem chi tiết

DANH SÁCH DỰ THI CAO HỌC CỦA THÍ SINH DỰ TUYỂN ĐỢT 2, THÁNG 9 NĂM 2014 - CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG - 11/9/2014

   Xem chi tiết

DANH SÁCH DỰ THI CAO HỌC CỦA THÍ SINH DỰ TUYỂN ĐỢT 2, THÁNG 9 NĂM 2014 - CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH - 11/9/2014

   Xem chi tiết

DANH SÁCH DỰ THI CAO HỌC CỦA THÍ SINH DỰ TUYỂN ĐỢT 2, THÁNG 9 NĂM 2014 - CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ - 11/9/2014

   Xem chi tiết

DANH SÁCH DỰ THI CAO HỌC CỦA THÍ SINH DỰ TUYỂN ĐỢT 2, THÁNG 9 NĂM 2014 - CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN - 11/9/2014

   Xem chi tiết

DANH SÁCH DỰ THI CAO HỌC CỦA THÍ SINH DỰ TUYỂN ĐỢT 2, THÁNG 9 NĂM 2014 - CHUYÊN NGÀNH: KINH DOANH TM - 11/9/2014

   Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2, THÁNG 9 NĂM 2014 - 23/5/2014

   Xem chi tiết

DANH SÁCH THI HỌC PHẦN BỔ SUNG CHO THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC 3.2014 - 21/2/2014

   Xem chi tiết

DANH SÁCH BỔ SUNG CHO THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC 3.2014 - 21/2/2014

   Xem chi tiết

HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO TỔNG QUAN DỰ TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH - 25/3/2013

   Xem chi tiết

MẪU RA ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO HỌC - 6/3/2013

   Xem chi tiết

ĐƠN DỰ TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH - 19/12/2012

   Xem chi tiết

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ TUYỂN SINH CAO HỌC - 19/12/2012

   Xem chi tiết

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ DỰ TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH - 19/12/2012

   Xem chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC PHỤC VỤ CHO TUYỂN SINH CAO HỌC - 15/11/2012

   Xem chi tiết

Thông báo về việc mở lớp ôn thi tiếng Anh B2 năm 2012 - 4/4/2012

   Xem chi tiết

Thông báo về việc mở lớp ôn thi tiếng Anh B1 năm 2012 - 4/4/2012

   Xem chi tiết