Luận án Nguyễn Thị Minh Thảo   8/30/2016 10:52:58 AM
THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ 1. Tên luận án: “Phát triển cho vay nhà ở đối với khách hàng cá nhân của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam” 2. Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại 3. Mã số: 62 34 01 21 4. Họ tên NCS: Nguyễn Thị Minh Thảo 5. Họ tên người hướng dẫn NCS: Hướng dẫn 1: PGS,TS. Nguyễn Thị Phương Liên Hướng dẫn 2: PGS,TS. Nguyễn Thị Mùi

Những đóng góp mới của luận án:

Ø Về lý luận:

- Phân tích làm rõ ba phương thức phát triển về quy mô của hoạt động cho vay nhà ở (CVNO) đối với khách hàng cá nhân (KHCN) (phát triển sản phẩm, phát triển thị trường và phát triển kênh phân phối) và các biện pháp kiểm soát nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng tín dụng, giảm rủi ro trong CVNO đối với KHCN của NHTM.

- Xác lập 3 nhóm tiêu chí đánh giá mức độ phát triển CVNO đối với KHCN gồm: các chỉ tiêu phản ánh sự tăng trưởng về quy mô và thị phần, các chỉ tiêu phản ánh về chất lượng tín dụng, các chỉ tiêu phản ánh thu nhập từ CVNO đối với KHCN.

- Phát triển mô hình nghiên cứu SERVQUAL của Parasuraman vào đánh giá chất lượng CVNO đối với KHCN của NHTM. Tìm hiểu và chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng tới rủi ro CVNO đối với KHCN của NHTM.

Ø Về thực tiễn:

- Từ kết quả khảo sát thực trạng phát triển CVNO đối với KHCN của BIDV giai đoạn 2010 – 2015 dựa vào các phương thức phát triển và tiêu chí đánh giá hoạt động cho vay xác lập ở phần cơ sở lý luận. Luận án đã chỉ ra 2 thành công và 3 hạn chế (về sản phẩm, thị trường và kênh phân phối) và 13 nguyên nhân của những hạn chế trong phát triển CVNO đối với KHCN của BIDV.

- Kiểm định mô hình SERVQUAL về chất lượng hoạt động CVNO đối với KHCN của BIDV; kiểm định mô hình các yếu tố tác động tới rủi ro CVNO nhóm KHCN để làm cơ sở đề xuất các giải pháp đối với BIDV.

- Dựa vào nguyên nhân của những hạn chế trong phát triển CVNO của BIDV, kết hợp với những kinh nghiệm từ một số NHTM, chiến lược phát triển, phân tích SWOT của BIDV trong phát triển CVNO đối với KHCN, luận án đã đề xuất các định hướng, 3 quan điểm và các giải pháp cụ thể về phát triển sản phẩm, kênh phân phối, thị trường cũng như giải pháp để đảm bảo và nâng cao chất lượng CVNO đối với KHCN trong thời gian tới. Luận án cũng đề xuất kiến nghị với NHNN, Chính phủ và các cơ quan chức năng trong việc tạo lập môi trường để phát triển CVNO đối với KHCN của các NHTM Việt Nam nói chung và BIDV nói riêng.

Can not show.

TIN KHÁC
Luận án Hoàng Xuân Trọng   8/30/2016 8:44:27 AM
THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ 1. Tên luận án: Giải pháp marketing địa phương nhằm phát triển du lịch bền vững tại tỉnh Sơn La. 2. Chuyên ngành: Kinh doanh Thương mại 3. Mã số: 62.34.01.21 4. Họ tên NCS: Hoàng Xuân Trọng 5. Họ tên người hướng dẫn NCS: Hướng dẫn 1: PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long Hướng dẫn 2: TS. Nguyễn Thị Tú
Luận án Nguyễn Thành Hưng   8/30/2016 8:37:32 AM
THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ 1. Tên đề tài luận án: “Quản lý nhà nước đối với các khoản thu từ đất ở Việt Nam” 2. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế 3. Mã số: 62.34.04.10 4. Họ tên NCS: Nguyễn Thành Hưng 5. Họ tên người hướng dẫn NCS: Hướng dẫn 1: PGS,TS. Nguyễn Thị Phương Liên Hướng dẫn 2: TS. Vũ Xuân Dũng
Luận án Dương Văn Hòa   8/30/2016 8:33:25 AM
THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ 1. Tên luận án: “Chính sách nhà nước đối với các doanh nghiệp được cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam (nghiên cứu tại các doanh nghiệp ngành dệt may)”. 2. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế 3. Mã số: 62.34.04.10 4. Họ tên NCS: Dương Văn Hòa 5. Họ tên người hướng dẫn NCS: Hướng dẫn 1: PGS, TS Phạm Công Đoàn Hướng dẫn 2: TS Lưu Đức Hải
Luận án Nguyễn Văn Đức   8/30/2016 8:21:21 AM
1. Tên luận án: Cho vay học sinh, sinh viên của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam – Thực trạng và giải pháp 2. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế 3. Mã số: 62.34.04.10 4. Họ tên NCS: Nguyễn Văn Đức 5. Họ tên người hướng dẫn NCS: Hướng dẫn 1: PGS.,TS. Lê Thị Kim Nhung Hướng dẫn 2: TS. Trần Hữu Ý
Luận án Đinh Văn Tuyên   6/16/2016 7:47:05 AM
1. Tên luận án: Phát triển thị trường dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho các doanh nghiệp trên địa bàn một số tỉnh Miền Trung Việt Nam 2. Chuyên ngành: Kinh doanh Thương mại 3. Mã số: 62.34.01.21 4. Họ tên NCS: Đinh Văn Tuyên 5. Họ tên người hướng dẫn NCS: Hướng dẫn 1: PGS, TS. Nguyễn Hoàng Long Hướng dẫn 2: PGS, TS. Lê Xuân Bá
Luận án Nguyễn Anh Tuấn   6/16/2016 7:44:40 AM
1. Họ và tên Nghiên cứu sinh: NGUYỄN ANH TUẤN 2. Tên luận án: Quản lý nhà nước đối với thương mại các sản phẩm thực phẩm chức năng trên thị trường Việt Nam 3. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế 4. Mã số: 62.34.04.10 5. Họ tên giáo viên hướng dẫn: Hướng dẫn 1:PGS,TS. Nguyễn Thị Bích Loan Hướng dẫn 2:TS. Võ Văn Quyền
Luận án Trần Kiều Trang   6/16/2016 7:41:49 AM
Tên luận án : PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA ĐỘI NGŨ CHỦ DOANH NGHIỆP NHỎ VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY – NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI Chuyên ngành: Thương mại Mã số : 62.34.10.01 Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS Phạm Công Đoàn 2. PGS.TS Lê Quân
Luận án Phạm Xuân Tiến   6/16/2016 7:38:39 AM
1. Tên luận án: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Hà Nội trong việc thu hút đầu tư để phát triển thương mại giai đoạn hiện nay 2. Chuyên ngành: Quản Lý Kinh Tế 3. Mã số: 62.34.04.10 4. Họ tên NCS: Phạm Xuân Tiến (Khóa 2011-2015) 5. Họ tên người hướng dẫn NCS: Hướng dẫn 1: PGS.TS. TRẦN HÙNG Hướng dẫn 2: PGS.TS. BÙI HỮU ĐỨC
Luận án Trần Việt Thảo   6/16/2016 7:34:22 AM
1. Tên luận án: Chính sách vĩ mô đối với phát triển kết cấu hạ tầng thương mại ở các đô thị lớn nước ta hiện nay 2. Chuyên ngành: Quản lí kinh tế 3. Mã số: 62.34.04.10 4. Họ tên NCS: Trần Việt Thảo 5. Họ tên người hướng dẫn NCS: Hướng dẫn 1: GS.TS Nguyễn Bách Khoa Hướng dẫn 2: PGS.TS Đinh Văn Thành
Luận án Phạm Ngọc Thành   6/16/2016 7:32:26 AM
1. Tên luận án: Nghiên cứu Quan hệ lao động trong các công ty cổ phần trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 2. Chuyên ngành: Kinh doanh Thương mại Mã số: 62.34.01.21 3. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Ngọc Thành Khóa đào tạo: 2009 -2013 4. Họ tên người hướng dẫn nghiên cứu sinh: Hướng dẫn 1: PGS. TS. Lê Quân Hướng dẫn 2: PGS. TS. Phạm Thị Tuệ