Luận án Phạm Xuân Tiến   6/16/2016 7:38:39 AM
1. Tên luận án: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Hà Nội trong việc thu hút đầu tư để phát triển thương mại giai đoạn hiện nay 2. Chuyên ngành: Quản Lý Kinh Tế 3. Mã số: 62.34.04.10 4. Họ tên NCS: Phạm Xuân Tiến (Khóa 2011-2015) 5. Họ tên người hướng dẫn NCS: Hướng dẫn 1: PGS.TS. TRẦN HÙNG Hướng dẫn 2: PGS.TS. BÙI HỮU ĐỨC

1. Tên luận án:  Nâng cao năng lực cạnh tranh của Hà Nội trong việc thu hút đầu tư để phát triển thương mại giai đoạn hiện nay

2. Chuyên ngành:  Quản Lý Kinh Tế    

3. Mã số:               62.34.04.10

4. Họ tên NCS:     Phạm Xuân Tiến  (Khóa 2011-2015)

5. Họ tên người hướng dẫn NCS:  

Hướng dẫn 1:        PGS.TS. TRẦN HÙNG

Hướng dẫn 2:        PGS.TS. BÙI HỮU ĐỨC

6. Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Thương Mại

7. Những kết luận mới của luận án:

- Luận án đã hệ thống hóa và làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về năng lực cạnh tranh địa phương trong thu hút đầu tư để phát triển thương mại; đã làm rõ một số khái niệm cơ bản về năng lực cạnh tranh địa phương và các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh địa phương trong thu hút đầu tư để phát triển thương mại; xây dựng quy trình nâng cao năng lực cạnh tranh trong thu hút đầu tư để phát triển thương mại địa phương. Xây dựng mô hình nghiên cứu năng lực cạnh tranh địa phương trong thu hút đầu tư để phát triển thương mại trên quan điểm tiếp cận các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh và mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đó đến năng lực cạnh tranh, các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh và mức độ thu hút đầu tư, phát triển thương mại ở địa phương; đúc rút một số bài học về nâng cao năng lực cạnh tranh trong thu hút đầu tư để phát triển thương mại của một số tỉnh thành có ngành thương mại phát triển vượt trội và năng lực cạnh tranh được đánh giá cao trong cả nước.

            - Luận án đã tiến hành phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh trong thu hút đầu tư để phát triển thương mại ở Hà Nội thông qua nghiên cứu dữ liệu thứ cấp và sơ cấp. Chỉ ra được những lợi thế so sánh của Hà Nội, các mức độ ảnh hưởng của các nhân tố cấu thành tới năng lực cạnh tranh trong thu hút đầu tư để phát triển thương mại ở Hà Nội. Đánh giá những hạn chế còn tồn tại trong năng lực cạnh tranh.

            - Luận án đã đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong thu hút đầu tư để phát triển thương mại ở Hà Nội trong thời gian tới trên quan điểm ưu tiên giải quyết các vấn đề có ảnh hưởng mạnh tới năng lực cạnh tranh và những vấn đề gây khó khăn nhiều nhất cho các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực thương mại (những điểm yếu nhất trong năng lực cạnh tranh).


Can not show.

TIN KHÁC
Luận án Trần Việt Thảo   6/16/2016 7:34:22 AM
1. Tên luận án: Chính sách vĩ mô đối với phát triển kết cấu hạ tầng thương mại ở các đô thị lớn nước ta hiện nay 2. Chuyên ngành: Quản lí kinh tế 3. Mã số: 62.34.04.10 4. Họ tên NCS: Trần Việt Thảo 5. Họ tên người hướng dẫn NCS: Hướng dẫn 1: GS.TS Nguyễn Bách Khoa Hướng dẫn 2: PGS.TS Đinh Văn Thành
Luận án Phạm Ngọc Thành   6/16/2016 7:32:26 AM
1. Tên luận án: Nghiên cứu Quan hệ lao động trong các công ty cổ phần trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 2. Chuyên ngành: Kinh doanh Thương mại Mã số: 62.34.01.21 3. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Ngọc Thành Khóa đào tạo: 2009 -2013 4. Họ tên người hướng dẫn nghiên cứu sinh: Hướng dẫn 1: PGS. TS. Lê Quân Hướng dẫn 2: PGS. TS. Phạm Thị Tuệ
1. Tên luận án: Kế toán toán công cụ tài chính phái sinh trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay 2. Chuyên ngành: Kế toán 3. Mã số: 2.34.03.01 4. Họ tên NCS: Nguyễn Thị Thanh Phương 5. Họ tên giáo viên hướng dẫn nghiên cứu sinh: 1. PGS, TS. Phạm Thị Thu Thủy - Trường Đại học Thương mại 2. PGS.TS Nguyễn Thị Phương Liên – Trường Đại học Thương mại
Luận án Nguyễn Tư Lương   6/15/2016 4:14:42 PM
1. Họ và tên Nghiên cứu sinh: Nguyễn Tư Lương 2. Tên luận án: Chiến lược phát triển du lịch bền vững tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 3. Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế 4: Mã số: 62.34.04.10 5. Họ tên giáo viên hướng dẫn: GVHD 1: PGS.TS. Nguyễn Doãn Thị Liễu GVHD 2: TS.Phạm Xuân Hậu
Luận án Mai Thanh Lan   6/15/2016 4:04:58 PM
1. Tên luận án: Nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ tư vấn quản lí của các doanh nghiệp tư vấn Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 2. Chuyên ngành: Thương Mại 3. Mã số: 62.34.10.01 4. Họ tên NCS: Mai Thanh Lan 5. Họ tên người hướng dẫn NCS: Hướng dẫn 1: GS.TS. NGUYỄN BÁCH KHOA Hướng dẫn 2: PGS.TS. LÊ TRỊNH MINH CHÂU
Luận án Hoàng Thị Lan   6/15/2016 4:02:24 PM
1. Tên luận án: “Giải pháp marketing nhằm phát huy giá trị tài nguyên du lịch nhân văn của Thành phố Hà Nội”. 2. Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại 3. Mã số: 62.34.01.21 4. Họ tên NCS: Hoàng Thị Lan 5. Họ tên người hướng dẫn NCS: Hướng dẫn 1: PGS.TS. Bùi Xuân Nhàn Hướng dẫn 2: PGS.TS. Hoàng Văn Thành
Luận án Nguyễn Thị Hồng Lam   6/15/2016 3:59:41 PM
1. Tên luận án: “Tổ chức kiểm toán nội bộ tại các tổng công ty thương mại Việt Nam” 2. Chuyên ngành: Kế toán 3. Mã số: 62.34.03.01 4. Họ tên NCS: Nguyễn Thị Hồng Lam 5. Họ tên giáo viên hướng dẫn nghiên cứu sinh: 1. PGS, TS. Ngô Trí Tuệ - Kiểm toán Nhà nước 2. PGS.TS Đoàn Vân Anh – Trường Đại học Thương mại
Luận án Nguyễn Thanh Huyền   6/15/2016 3:57:20 PM
1. Tên luận án: “Chính sách quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng ở Việt Nam hiện nay” 2. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế 3. Mã số: 62.34.04.10 4. Họ tên NCS: Nguyễn Thanh Huyền 5. Họ tên người hướng dẫn NCS: Hướng dẫn 1: PGS,TS. Nguyễn Thị Phương Liên Hướng dẫn 2: TS. Đào Quang Thông
Luận án Nguyễn Thu Hương   6/15/2016 3:53:20 PM
1. Tên luận án: “Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con thuộc Bộ Quốc Phòng” 2. Chuyên ngành: Kế toán 3. Mã số: 62.34.03.01 4. Họ tên NCS: NGUYỄN THU HƯƠNG 5. Họ tên người hướng dẫn khoa học: Hướng dẫn 1: PGS. TS ĐOÀN VÂN ANH Hướng dẫn 2: PGS. TS NGUYỄN THỊ MÙI
Luận án Nguyễn Trần Hưng   6/15/2016 3:50:50 PM
1. Tên luận án: Phát triển thị trường dịch vụ e-mobile (eMS) trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam. 2. Chuyên ngành: Kinh doanh Thương mại. 3. Mã số: 62.34.01.21 4. Họ tên NCS: Nguyễn Trần Hưng. 5. Họ tên người hướng dẫn NCS: Hướng dẫn 1: PGS.TS. Nguyễn Văn Minh Hướng dẫn 2: TS. Âu Văn Trường