Luận án Trần Việt Thảo   6/16/2016 7:34:22 AM
1. Tên luận án: Chính sách vĩ mô đối với phát triển kết cấu hạ tầng thương mại ở các đô thị lớn nước ta hiện nay 2. Chuyên ngành: Quản lí kinh tế 3. Mã số: 62.34.04.10 4. Họ tên NCS: Trần Việt Thảo 5. Họ tên người hướng dẫn NCS: Hướng dẫn 1: GS.TS Nguyễn Bách Khoa Hướng dẫn 2: PGS.TS Đinh Văn Thành

1. Tên luận án:  Chính sách vĩ mô đối với phát triển kết cấu hạ tầng thương mại ở các đô thị lớn nước ta hiện nay

2. Chuyên ngành: Quản lí kinh tế                  

3. Mã số:  62.34.04.10

4. Họ tên NCS: Trần Việt Thảo

5. Họ tên người hướng dẫn NCS:  

Hướng dẫn 1: GS.TS Nguyễn Bách Khoa

Hướng dẫn 2:  PGS.TS Đinh Văn Thành

6. Những kết luận và đóng góp mới của luận án:

Một là, đã phân định có tính cập nhật nội hàm các khái niệm Kết cấu hạ tầng thương mại (KCHTTM) và phát triển KCHTTM, chính sách vĩ mô nói chung và với phát triển KCHTTM đô thị lớn nói riêng; xác lập nội dung chính sách và qui trình quản lí chính sách; xây dựng các giả thuyết, mô hình nghiên cứu chính sách vĩ mô với phát triển KCHTTM đô thị lớn nước ta, các tiêu chí đánh giá các yếu tố ảnh hưởng và làm điều kiện cho hoàn thiện chính sách vĩ mô với phát triển KCHTTM đô thị lớn nước ta. Luận án cũng nghiên cứu thực tiễn quốc tế với một số tham chiếu lựa chọn từ đó rút ra một số kết luận được coi là bài học rút ra với Việt Nam.

Hai là, luận án đã đưa ra một hệ thang đo chất lượng, giá trị KCHTTM đô thị lớn và chất lượng nội dung, chất lượng quản lí chính sách vĩ mô với phát triển KCHTTM đô thị lớn nước ta, từ đó vận dụng phương pháp nghiên cứu kết hợp nghiên cứu điển hình và nghiên cứu điều tra trắc nghiệm để phân tích định tính với đánh giá định lượng trên bốn mặt:

- Chất lượng các yếu tố nội dung, các khâu quản lí chính sách vĩ mô hiện tại

- Chất lượng và giá trị và mức hài lòng với KCHTTM đô thị lớn hiện tại

- Mức tác động và sự hài lòng với chính sách dựa trên đánh giá của các đối tượng chính sách.

Các đánh giá đều dựa trên mô hình các yếu tố cấu tạo thành KCHTTM đô thị lớn gồm: thương mại bán lẻ và dịch vụ phân phối bán lẻ; bán buôn/xuất nhập khẩu và dịch vụ phân phối bán buôn/xuất nhập khẩu; dịch vụ logistics thị trường; dịch vụ hỗ trợ và xúc tiến thương mại, từ đó rút ra mức trung bình  và độ lệch chuẩn chung của hệ thống.

Ba là, đã đưa ra được một hệ thống định hướng, quan điểm, mục tiêu và các hàm ý giải pháp hoàn thiện chính sách vĩ mô với phát triển KCHTTM đô thị lớn đến 2020 tầm nhìn 2025 trên ba nhóm lớn: Nhóm hàm ý giải pháp chính sách nâng cao chất lượng, giá trị và sự thỏa mãn với phát triển KCHTTM tương xứng vị thế, vai trò đô thị lớn nước ta; nhóm giải pháp tăng cường chất lượng nội dung hoạch định, thực thi và kiểm soát chính sách vĩ mô của bộ máy quản lí nhà nước; nhóm giải pháp nâng cao năng lực thực thi chính sách của các đối tượng chính sách.

Bằng cách đó, nghiên cứu sinh đã hoàn thành mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu và có những đóng góp về lí luận và thực tiễn xác định.

 

 


Can not show.

TIN KHÁC
Luận án Phạm Ngọc Thành   6/16/2016 7:32:26 AM
1. Tên luận án: Nghiên cứu Quan hệ lao động trong các công ty cổ phần trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 2. Chuyên ngành: Kinh doanh Thương mại Mã số: 62.34.01.21 3. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Ngọc Thành Khóa đào tạo: 2009 -2013 4. Họ tên người hướng dẫn nghiên cứu sinh: Hướng dẫn 1: PGS. TS. Lê Quân Hướng dẫn 2: PGS. TS. Phạm Thị Tuệ
1. Tên luận án: Kế toán toán công cụ tài chính phái sinh trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay 2. Chuyên ngành: Kế toán 3. Mã số: 2.34.03.01 4. Họ tên NCS: Nguyễn Thị Thanh Phương 5. Họ tên giáo viên hướng dẫn nghiên cứu sinh: 1. PGS, TS. Phạm Thị Thu Thủy - Trường Đại học Thương mại 2. PGS.TS Nguyễn Thị Phương Liên – Trường Đại học Thương mại
Luận án Nguyễn Tư Lương   6/15/2016 4:14:42 PM
1. Họ và tên Nghiên cứu sinh: Nguyễn Tư Lương 2. Tên luận án: Chiến lược phát triển du lịch bền vững tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 3. Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế 4: Mã số: 62.34.04.10 5. Họ tên giáo viên hướng dẫn: GVHD 1: PGS.TS. Nguyễn Doãn Thị Liễu GVHD 2: TS.Phạm Xuân Hậu
Luận án Mai Thanh Lan   6/15/2016 4:04:58 PM
1. Tên luận án: Nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ tư vấn quản lí của các doanh nghiệp tư vấn Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 2. Chuyên ngành: Thương Mại 3. Mã số: 62.34.10.01 4. Họ tên NCS: Mai Thanh Lan 5. Họ tên người hướng dẫn NCS: Hướng dẫn 1: GS.TS. NGUYỄN BÁCH KHOA Hướng dẫn 2: PGS.TS. LÊ TRỊNH MINH CHÂU
Luận án Hoàng Thị Lan   6/15/2016 4:02:24 PM
1. Tên luận án: “Giải pháp marketing nhằm phát huy giá trị tài nguyên du lịch nhân văn của Thành phố Hà Nội”. 2. Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại 3. Mã số: 62.34.01.21 4. Họ tên NCS: Hoàng Thị Lan 5. Họ tên người hướng dẫn NCS: Hướng dẫn 1: PGS.TS. Bùi Xuân Nhàn Hướng dẫn 2: PGS.TS. Hoàng Văn Thành
Luận án Nguyễn Thị Hồng Lam   6/15/2016 3:59:41 PM
1. Tên luận án: “Tổ chức kiểm toán nội bộ tại các tổng công ty thương mại Việt Nam” 2. Chuyên ngành: Kế toán 3. Mã số: 62.34.03.01 4. Họ tên NCS: Nguyễn Thị Hồng Lam 5. Họ tên giáo viên hướng dẫn nghiên cứu sinh: 1. PGS, TS. Ngô Trí Tuệ - Kiểm toán Nhà nước 2. PGS.TS Đoàn Vân Anh – Trường Đại học Thương mại
Luận án Nguyễn Thanh Huyền   6/15/2016 3:57:20 PM
1. Tên luận án: “Chính sách quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng ở Việt Nam hiện nay” 2. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế 3. Mã số: 62.34.04.10 4. Họ tên NCS: Nguyễn Thanh Huyền 5. Họ tên người hướng dẫn NCS: Hướng dẫn 1: PGS,TS. Nguyễn Thị Phương Liên Hướng dẫn 2: TS. Đào Quang Thông
Luận án Nguyễn Thu Hương   6/15/2016 3:53:20 PM
1. Tên luận án: “Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con thuộc Bộ Quốc Phòng” 2. Chuyên ngành: Kế toán 3. Mã số: 62.34.03.01 4. Họ tên NCS: NGUYỄN THU HƯƠNG 5. Họ tên người hướng dẫn khoa học: Hướng dẫn 1: PGS. TS ĐOÀN VÂN ANH Hướng dẫn 2: PGS. TS NGUYỄN THỊ MÙI
Luận án Nguyễn Trần Hưng   6/15/2016 3:50:50 PM
1. Tên luận án: Phát triển thị trường dịch vụ e-mobile (eMS) trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam. 2. Chuyên ngành: Kinh doanh Thương mại. 3. Mã số: 62.34.01.21 4. Họ tên NCS: Nguyễn Trần Hưng. 5. Họ tên người hướng dẫn NCS: Hướng dẫn 1: PGS.TS. Nguyễn Văn Minh Hướng dẫn 2: TS. Âu Văn Trường
Luận án Tăng Trí Hùng   6/15/2016 3:48:53 PM
1. Họ và tên Nghiên cứu sinh: TĂNG TRÍ HÙNG 2. Tên luận án: Hoàn thiện hoạch định Logistics nhằm phát triển hệ thống kênh phân phối của TRIBECO trong giai đoạn hiện nay 3. Chuyên ngành: Thương mại 4. Mã số: 62.34.10.01 5. Hướng dẫn 1: PGS.TS Doãn Kế Bôn. Hướng dẫn 2: PGS.TS Lê Trịnh Minh Châu.