THÔNG TIN LIÊN HỆ
KHOA SAU ĐẠI HỌC
Địa chỉ: Tầng 1, Nhà D, Đại học Thương mại,
Đường Hồ Tùng Mậu, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Điện thoại: 043.7643219 (3001)
Email: sdh@vcu.edu.vn
Website: http://saudaihoc.vcu.edu.vn/